Το POLICY & ELECTIONS: A GUIDE FOR WINNERS είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Inception.site ειδικά για εκλογικές αναμετρήσεις και υποψηφίους κάθε πολιτικής δραστηριότητας που καλύπτει πλήρως πολλούς άξονες:

 • Σχεδιασμός εκλογικής στρατηγικής

 • Επικοινωνιακή και διαφημιστική καμπάνια

 • Πολιτική υποστήριξη υποψηφίου

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης εκλογικής εκστρατείας

 • Σωστό positioning του υποψηφίου

 • Πολιτικός Σχεδιασμός και χάραξη γενικής πλατφόρμας στρατηγικής

 • Ανάπτυξη δημόσιας εικόνας (image building)

 • Εκπόνηση βασικού χρονοδιαγράμματος εκστρατείας

 • Ποσοτικές έρευνες (δημοσκοπήσεις) για τη μέτρηση των τάσεων της κοινής γνώμης

 • Ποιοτικές έρευνες (focus groups) για την ανάλυση τάσεων του εκλογικού σώματος ή συγκεκριμένων ομάδων του

Επικοινωνιακή / Διαφημιστική Καμπάνια

 • Στρατηγική (concept), ύφος και φιλοσοφία της καμπάνιας

 • Κεντρικό μήνυμα (σλόγκαν) και επιμέρους μηνύματα

 • Κεντρικό προεκλογικό φυλλάδιο (έντυπο) υποψηφίου

 • Άλλα προεκλογικά φυλλάδια (έντυπα), ανάλογα με τις ανάγκες (συνδυασμού, απολογισμού έργου, υποψηφίων συμβούλων, ειδικών θεμάτων κλπ)

 • Αφίσα υποψηφίου

Μπορούν επίσης να υλοποιηθούν:

 • Ραδιοφωνικό σποτ

 • Τηλεοπτικό σποτ για όλα τα κανάλια

 • Καταχώρηση στις εφημερίδες

 • DVD που θα διανεμηθεί στους ψηφοφόρους

 • Αποστολή έντυπου υλικού με διανομή πόρτα – πόρτα

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων

 • Αποστολή προσωπικής επιστολής (direct mail)

 • Τηλεφωνική καμπάνια ή τηλεφωνική ενημέρωση ψηφοφόρων / φίλων του υποψηφίου για τη δραστηριότητά του

 • Κειμενογραφική υποστήριξη για μεγάλες συνεντεύξεις και άρθρα

 • Επιμέλεια Δελτίων Τύπου, άλλων συνεντεύξεων κλπ

 • Προετοιμασία για την παρουσία στα ΜΜΕ (Media Training)

 • Διαχείριση Κρίσεων (πρόληψη κινδύνων, εντοπισμός αιτίων κρίσης, ενέργειες για την υπέρβασή της, αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούνται)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Υπηρεσίες φωτογράφισης και βίντεο.
Θεματικές παραγωγές, παρουσιάσεις και εταιρικά promo, εναέριες λήψεις.
Δοκιμάζουμε, βελτιώνουμε και προσαρμόζουμε τη διαδικασία μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στους συγκεκριμένους στόχους σας και εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της ψηφιακής εμπειρίας στον κλάδο σας.